Ünnepeink, rendezvényeink
I. AZ ÓVODAI ÉLET HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI

Mikulás
Az ünnep célja: a Mikulás megszólítja a gyermekeket, reagál viselkedésükre, figyelmeztet és dicsér - a gyermek további fejlődése érdekében. Mindezt úgy teszi, hogy ne rontsa el a gyermek ünnepi kedvét.
Ajánlott zárt körben, gyermekcsoporton belül tartani.

Anyák napja
Az óvodapedagógusok és a szülők csoportonként közösen döntenek év elején a megünneplés módjáról.

Évzáró
Minden csoportban nyilvános, a családok részvételével történik. A szervezési feladatok alapos átgondolása nagymértékben befolyásolja az ünnep sikerét, eredményességét. Csökkentsük a hagyományos, színpadias szereplések időtartamát. Kapjon több teret az együttes játék, mesedramatizálás, bábozás. Az ünnep ne legyen merev, túlfegyelmezett. Kövessük itt is a 3 - 7 éves gyermek életkori sajátosságait.

Ballagás
Az évzáróval együtt tartjuk. Rövid, de emlékezetes legyen. A mindenkori középső csoportosok búcsúztatnak, átveszik a ,, vándorzászlót,,.

II. NÉPHAGYOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜNNEPEK

Karácsony
legyen más, mint a családi ünnep. A hangsúlyt az ünnepet megelőző készülődésre helyezzük / ünnepi tárlat szervezése a gyermekek - aktualitást tükröző munkáiból, csoportszobák, folyosók díszítése, ,, Madárkarácsony,, szervezése/
Az óvodapedagógusok és a szülők közösen döntsenek a megünneplés módjáról.
/Kerüljük a világnézetre történő utalást /

Farsang
Jellegéből adódóan nagyobb nyilvánosság, jókedv jellemzi. A zsúfoltság elkerülése érdekében szülők nélkül, de más gyermekcsoportok bevonásával történjen. A jelmez egyetlen korcsoportban sem kötelező. Az ünnepi hangulat fokozása érdekében rendezhetünk ,, batyus bált,, .

Húsvét
Az ünnepi előkészületre tevődik a hangsúly / tojásfestés, locsolóvers tanulása /

III. NEMZETI ÜNNEPEK

Március 15.
Október 23
Rövid megemlékezés formájában szervezzük. Az ünnepek társadalmi tartalmából annyi ismeretet közvetítsen az óvodapedagógus, amennyit az adott gyermekcsoport képes befogadni.
Főként a gyermekek érzelmeire hassunk - éreztessük meg a nap másságát / ünnepi öltözet, ünnepi ebéd , terítés , stb./

IV. HELYI SZOKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜNNEPEK

Empátia nap -  június hó
Szervezése, lebonyolítása a családok bevonásával történik. A rendezvényekből származó bevétel az ,, Empátia az óvodáskorú gyermekekért,, alapítvány vagyonát gyarapítja. Felhasználása az óvodás gyerekek javát szolgálja.

Tartalma:   
-néptáncbemutató
-táncház
-büfé
-tombola
-kirakodóvásár

V. JELES NAPOK

Március 22.    Víz Világnapja
Április 22.    A Föld napja
Május 10.    Madarak, Fák napja
Június 5. Környezetvédelmi Világnap
Október 4.    Állatok Világnapja