Az óvoda csoportszerkezete
» A nevelés szervezeti keretei «

Óvodánkban a csoportok szervezését mindig az aktuális gyermeklétszám határozza meg. Jelenleg három csoport indítására nyílt lehetőségünk, melyből két csoport vegyes életkor alapján szerveződött és egy pedig homogén életkor szerint.  A vegyes életkorú csoportokban a hasonló korúak csoportjánál nagyobb lehetőség nyílik a szociális tanulásra. A kisgyermekek számára ez a csoportszervezési forma természetes közeget biztosít. Otthon is testvérek veszik körül, a tágabb környezetében is - a rokongyermekek, a szomszéd játszópajtások is - többnyire különböző korúak. A gyermek a gyermektől nagyon sokat tanul, megtanulja a jól kialakított szokásokat, szabályokat a nagyobbaktól, megismeri a társas kapcsolatok alapjait. A nagyok húzóerőt jelentenek a kisebbeknek, pl. az ismeretek terén. A heterogén (vegyes) csoportban nevelkedő gyermekek érzelmi - szociális fejletségükben óvodáskor végére olyan előnnyel rendelkeznek, mint a türelem, kitartás, tolerancia és empátiás kézség.

Az óvodai élet megszervezése

A gyermekek óvodai életének céltudatos kialakítása az óvodapedagógus feladata. A napirend biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését, fejlesztését azáltal, hogy megfelelő időkeretet jelöl meg minden tevékenységhez. A napirend legyen rugalmas, de legyenek benne rendszeresen visszatérő ismétlődések, melyek érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekben! A csoportok napirendje vegye figyelembe a helyi szokásokat, adottságokat, igényeket!

AZ EMPÁTIA ÓVODA NAPIRENDJE

3-4 évesek

                                                   7.00-8.30    Gyülekezés, játék, szabadon választott tevékenység
                                                   8.30-9.00    Mindennapi testnevelés, tisztálkodás, tízórai
                                                   9.00-11.15    Játék, szabadon választott tevékenység
                                                   Kezdeményezések
                                                   Levegőzés, nap vízfürdő
                                                   11.15-12.00    Étkezés előtti teendők ellátása
                                                   Ebéd
                                                   12.00-14.45    Pihenés
                                                   14.45-15.30    Mindennapi testnevelés
                                                   Tisztálkodás, uzsonna
                                                   15.30-17.00    Játék, szabadon választott tevékenység

5-7 évesek
                                                   7.00-8.45    Gyülekezés, játék, szabadon választott tevékenység
                                                   8.45-9.30    Mindennapi testnevelés, tisztálkodás, tízórai
                                                   9.30-11.45    Játék, szabadon választott tevékenység,
                                                   Kötetlen kezdeményezés, kötött foglalkozás
                                                   Levegőzés, nap- vízfürdő
                                                   11.45-14.15    Étkezés előtti teendők ellátása, ebéd, pihenés
                                                   14.15-15.00    Mindennapi testnevelés, tisztálkodás, uzsonna
                                                   15.00-17.00    Játék, szabadon választott tevékenység


A hetirend a gyermek életének észrevétlen szabályozója.
Rendszrességet, folyamatosságot biztosít az óvodai csoport részére.

Összeállításának szempontjai:

- Biztosítson elegendő időt valamennyi tevékenységforma számára
-  Mindenkor alkalmazkodjon a gyermekek igényeihez, egyéni képességeihez, életkorukból fakadó sajátosságaikhoz
- A különböző tevékenységek megfelelő ütemezéssel, kellő arányban szerepeljenek a hét folyamán

A hetirend összeállításakor mindenkor érvényesül az óvodapedagógus számára biztosított pedagógiai szabadság, de a helyi sajátosságok figyelembevételével nélkülözhetetlen az egyes csoportok közötti egyeztetés, összehangolás.